Tak da się. Zainteresowałem się tym tematem przy okazji Job-a, w którym chciałem mieć dostęp do bieżącego katalogu aplikacji. Oczywiście sposobów jest znów 100 w tym zahardcodowanie ścieżki do katalogu ROOT aplikacji, ale nie w tym rzecz. Aby nie wyważac otwartych drzwi korzystamy z właściwości applicationContextSchedulerContextKey klasy Spring.Scheduling.Quartz.SchedulerFactoryObject. Nie wiem czy jest tak domyślnie ale ja nadałem tej właściwości wartość applicationContext, a definicja obiektu wygląda tak:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<objects xmlns="http://www.springframework.net" xmlns:aop="http://www.springframework.net/aop" xmlns:tx="http://www.springframework.net/tx">
 <object type="Spring.Scheduling.Quartz.SchedulerFactoryObject, Spring.Scheduling.Quartz">
   <property name="applicationContextSchedulerContextKey" value="applicationContext"/>
  <property name="triggers">
   <list>
   </list>
  </property>
 </object>
</objects>


Teraz w klasie job-a w metodzie ExecuteInternal mogę dostać się bezpośrednio do contextu aplikacji a dalej droga do głównego katalogu już krótka...

using System;
using Spring.Scheduling.Quartz;
using System.IO;
using Spring.Context;
using Spring.Objects.Factory;
using Spring.Util;

namespace Fraud.Quartz.job {
 public class ClearDirectoryJob: QuartzJobObject, IInitializingObject {
 private String dirPath;

 public String DirPath {
  get {
  return dirPath;
  }
  set {
  dirPath = value;
  }
 }

 protected override void ExecuteInternal(global::Quartz.JobExecutionContext context) {
  // pobieram więc context aplikacji
  IApplicationContext appContext = (IApplicationContext) context.Scheduler.Context["applicationContext"];
  /* i przez GetResource dobieram się do dowolnego folderu
  w moim wypadku dirPath ma wartość file://~/tmp
  */
  String fullPath = appContext.GetResource(dirPath).File.FullName;
  /* ............ */
 }

 public void AfterPropertiesSet() {
  AssertUtils.ArgumentHasText(dirPath, "dirPath");
 }
 }
}